LogoVatroboce d.o.o.
Velibora Stajića 1A | 17530 Surdulica | 062 545086
Dobrodošli na

Vatroboce d.o.o.

veb-sajt

Vatroboce d.o.o.


Zaštita od požara počinje sa uverenjem da su vaši aparati za gašenje požara spremni. Aparati za gašenje su prva linija odbrane i najbitnija sredstva za izlazak u hitnim slučajevima.

Zato je važno da pravilno testirate i pregledate svaku jedinicu u vašem objektu ... i zbog toga smo tu mi, Vatroboce d.o.o.


Vatroboce d.o.o.


Vatroboce d.o.o. iz Surdulice je firma koja se bavi prodajom, servisiranjem opreme za zaštitu od požara i opreme za zaštitu na radu. Kontrola i servisiranje svih vrsta vatrogasnih aparata, stabilnih i mobilnih instalacija za gašenje požara, stabilnih sistema za dojavu požara, hidranata, gromobranskog uzemljenja, niskog napona zaštitnog uzemljenja, sistema za detekciju toksičnih i eksplozivnih gasova i para, sistema fizičko-tehničke zaštite objekata, ispravnosti panik-rasvete, spadaju u delatnost servisnih usluga naše firme.

Servisna služba sa savremenom opremom i servisnim automobilima za brze intervencije na terenu, obezbeđuje siguran rad opreme i zaštitu objekata naših klijenata.

Preko 220 velikih i malih preduzeća su korisnici naših usluga.